Đăng ký loại hình nhập khẩu đối với máy in và máy...

Đăng ký loại hình nhập khẩu đối với máy in và máy photocopy đã qua sử dụng

508
0
Chia sẻ

(Tài chính) Công ty cổ phần Công nghệ Tương lai Đất Việt (Xóm Miếu, Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vừa có công văn số 18/CV-ĐV ngày 3/9/2013 gửi Tổng cục Hải quan về việc đăng ký loại hình nhập khẩu đối với máy in và máy photocopy đã qua sử dụng.

In lịch tết Hà Nội

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trong văn bản số 5307/TCHQ-GSQL ngày 09/09/2013 để giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thứ nhất, về việc xác định loại hình nhập khẩu:

Theo nội dung giải trình tại công văn số 18/CV-ĐV dẫn trên thì Công ty đã đầu tư nhà xưởng và trang thiết bị nhằm thực hiện việc sửa chữa, làm mới máy in và máy photocopy đã qua sử dụng sau đó tái xuất toàn bộ sản phẩm cho các đối tác nước ngoài; vì vậy, đề nghị Công ty căn cứ mục đích sản xuất kinh doanh để xác định loại hình nhập khẩu máy in và máy photocopy đã qua sử dụng, cụ thể:

– Nếu Công ty nhập khẩu máy in và máy photocopy đã qua sử dụng để sản xuất, làm mới và xuất khẩu toàn bộ sản phẩm thì Công ty thực hiện đăng ký tờ khai theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu. Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện.

– Nếu Công ty chỉ thực hiện gia công để hưởng tiền công, việc cung ứng nguyên vật liệu và sản xuất sản phẩm do nước ngoài chỉ định thì thực hiện theo loại hình gia công. Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Quá trình thực hiện, đề nghị Công ty tuân thủ đúng quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BTTTT ngày 17/7/2012 và công văn số 2133/BTTTT-CNTT ngày 23/7/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thứ hai, công văn này thay thế công văn số 825/GSQL-GQ2 ngày 26/8/2013.

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN