Bảng giá in tờ rơi mới nhất, rẻ nhất năm 2013

Bảng giá in tờ rơi mới nhất, rẻ nhất năm 2013

in tờ rơi: A5 | In trên máy Offset DAIYA 4 mầu

Chưa bao gồm gia công | (giá đồng/1 tờ)
Giấy/ SL 500tờ 1000tờ 2000 tờ 3000 tờ 5000 tờ 7.000 tờ 10.000 tờ 20.000 tờ
Ghi chú: Đơn giá A5 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế đồ họa: corel, inlus, photoshop…
Cán mờ cộng thêm 98đ/1 mặt, cán bóng cộng thêm 90đ/1 mặt
Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT Thời gian giao hàng 2-3 ngày
C100 Call 990 đ 700 đ 510 đ 400 đ 310 đ Call Call
C120 Call 1.120 đ 730 đ 550 đ 410 đ 320 đ Call Call
C150 Call 1.250 đ 800 đ 600 đ 450 đ 380 đ Call Call
C200 Call 1.350 đ 850 đ 730 đ 550 đ 430 đ Call Call
C250 Call 1.500 đ 930 đ 800 đ 610 đ 500 đ Call Call

in tờ rơi: A4 | In trên máy in Offset DAIYA 4 mầu

Chưa bao gồm gia công | (giá đồng/1 tờ)
Loại giấy/ Tờ 500 tờ 1000 tờ 2000 tờ 3000 tờ 5000 tờ 7.000 tờ 10.000 tờ 20.000 tờ
Ghi chú: Đơn giá A4 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế đồ họa: corel, inlus, photoshop…
Cán mờ cộng thêm 195đ/1 mặt, cán bóng cộng thêm 185đ/1 mặt
Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT Thời gian giao hàng 2-3 ngày
Giấy C100 2.000 đ 1.200 đ 8200 đ 750 đ 590 đ 510 đ 510 đ Call
Giấy C120 2.150 đ 1.300 đ 910 đ 770 đ 620 đ 570 đ 560 đ Call
Giấy C150 2.300 đ 1.400 đ 1.100 đ 830 đ 700 đ 620 đ 710 đ Call
Giấy C200 2.500 đ 1.500 đ 1.150 đ 920 đ 800 đ 720 đ 800 đ Call
Giấy C250 3.000 đ 1.700 đ 1.350 đ 1.200 đ 900 đ 800 đ 790 đ Call

in tờ rơi: A3 | In trên máy Offset DAIYA 4 mầu

Chưa bao gồm gia công | (giá đồng/1 tờ)
Loại giấy/ Tờ 500 1000 tờ 2000 tờ 3000 tờ 5000 tờ 7.000 tờ 10.000 tờ 20.000 tờ
Ghi chú: Đơn giá A4 áp dụng cho những khách hàng đã có file thiết kế đồ họa: corel, inlus, photoshop…
Cán mờ cộng thêm 390đ/1 mặt, cán bóng cộng thêm 370đ/1 mặt
Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT Thời gian giao hàng 2-3 ngày
Giấy C100 Call 1.830 đ 1.350 đ 1050 đ 1000 đ 950 đ 820 đ Call
Giấy C120 Call 1.900 đ 1.400 đ 1.200 đ 1.100 đ 970 đ 850 đ Call
Giấy C150 Call 2.360 đ 1.500 đ 1.350 đ 1.270 đ 1.200 đ 970 đ Call
Giấy C200 Call 2.560 đ 1.700 đ 1.500 đ 1.370 đ 1.300 đ 1.150 đ Call
Giấy C250 Call 3.000 đ 1.950 đ 1.860 đ 1.750 đ 1.550 đ 1.350 đ Call